banner114

Gebze çocuklar için toplandı!

Gebze’de Kaymakam Mustafa Güler Başkanlığında, Gebze Başsavcı Vekili Mehmet Akif Sarı ile birlikte Çocukla kişisel iletişim ve Çocuk teslimine ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi amacıyla ilgili kanun maddelerinin uygulanmasına ilişkin yapılması gerekenler katılımcılara anlatıldı.

Gebze çocuklar için toplandı!

Kaymakamlıklar ve belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşların üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların anlatıldığı toplantıda 5. Yargı Paketi ile yapılan mevzuat değişikliği ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na dördüncü kısım eklenmiş ve "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması "kenar başlığı altında çocuk teslimi ve çocukla kişisel iletişim kurulmasına dair işlemlere yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. 
ÇOCUKLARI KORUMA KANUNU
Buna göre 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na; 7343 sayılı Kanunla 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa eklenen yeni hükümler doğrultusunda;
Çocukla kişisel iletişim ve mahkeme kararları doğrultusunda çocuk teslimine ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Valiliklerin koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının imkânları da göz önünde bulundurularak yeterli sayı ve nitelikte çocuğun üstün yararına uygun teslim mekânlarının belirlenmesi, yoksa oluşturulması gerekmektedir.
ALINAN KARARLA AÇIKLANDI
Teslim mekânlarının yer ve sayısının belirlenmesinde,
-Çocuğun üstün yararının gözetilmesi, çocukların bu süreçten olumsuz etkilenmelerine mahal verilmemesi.
-Çocuk teslim makamı olarak kullanılacak yerlerde mümkün olduğu ölçüde Belediyemizce tahsis edilen yerin Başsavcılığımızca uygun görülmesi halinde en az üç odanın bu iş ve işlemler için düzenlenmesi, bu odalardan birinin çocuk bekleme- oyun alanı gibi kitaplar oyuncaklar, televizyon gibi aparatları da ihtiva etmesi,
-Çocuk ile hak sahibi ve yükümlülerin kolayca ulaşımına imkân sağlayan, park sorunu bulunmayan bulunduğu konum itibarı ile toplumca huzurlu ve güvenli olarak bilinen, etrafında sosyal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği sosyal donatı alanlarının tercih edilmesi.
-Öncelikle çocuk ve hak sahibi ebeveynlerin kaliteli vakit geçirebilecekleri kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelere ait aile yaşam merkezleri, gençlik merkezleri, engelsiz yaşam merkezleri gibi sosyal tesisler ve sosyal hizmet merkezleri, aile destek merkezleri gibi yerlerin değerlendirilmesi,
-Çocuk teslim mekânlarının çocuk teslim yükümlüsünün ikamet adresine mümkün olduğunca yakın olmasını sağlamak amacıyla ilçemizde iş yoğunluğuna göre belirlenecek farklı mahallerde çocuk teslim mekânlarının tahsis edilmesi ve/veya oluşturulması sağlanacaktır. 

FOTO KAYMAKAM: Gebze’de Kaymakam Mustafa Güler Başkanlığında çocukları korumak için toplantı yapıldı. 

YORUM EKLE