banner114

Sağlıkçılar Fatih Devlet’te bordro yırttı!

Türk Sağlık Sen’e bağlı Sağlık çalışanları Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklama yapan Şube Başkanı Ömer Çeker, adaletli zam yapılmasını isterken, sağlık çalışanları bordrolarını yırttı. 

Sağlıkçılar Fatih Devlet’te bordro yırttı!

Türk Sağlık Sen Şubesine bağlı sağlık çalışanları Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde bordrolarını yırttı. Sendika Şube Başkanı Ömer Çeker’in katılımıyla Sağlık çalışanları ekonomideki gidişat üzerine değerlendirmelerde bulundu. Sendika adına açıklamalarda bulunan Ömer Çeker şunları söyledi: “Son 10 yıldır çalışanların ekonomik sosyal hakları 2 yılda bir yapılan Toplu Sözleşme ile belirlense de, kamu çalışanlarının üye olarak yetki verdikleri yetkili ama etkisiz sendika toplu sözleşeme masasında, çalışanlar adına yeterli mücadeleyi vermediği gibi, enflasyonun altında zam artışlarına imza attığından 10 yıldır, memur maaşları gerçekleşen enflasyonun altında kaldığı için maaşlar süreklide mum gibi eriyor. Kamu İşvereni sağlık çalışanlarını ve memurları sarı sendikanın sebebiyet vermiş olduğu ekonomik mağduriyetten kurtarmalıdır.  2022 yılının başında memur ve emeklilere 6 aylık dönem için %5 zam yapılacak. Bu zam ancak 1 aylık enflasyona yeter. Sonraki 5  memur ve emeklilerin maaşı yüksek enflasyon karşısında eriyecek ve hayat daha da zorlaşacak. Resmi rakamlar bile 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşmenin daha başlamadan hükmünü yitirdiğini gösteriyor. 
12 YILLIK MAAŞLA GEÇİNİYORLAR
Covid-19 pandemisi ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanları tavan ek ödeme denilen uygulamalarla oyalanırken geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumdadır. Sağlık Çalışanları diğer meslek gruplarına kıyasla adeta 12-13 yıl öncesinin maaşıyla geçinmeye çalışıyorlar.
Bu ekonomik şartlar altında diğer kamu çalışanlarının ve sağlık çalışanlarının maaşları hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim için destekler getirildi, sağlık çalışanları da kendileri için bir destek bekliyor. En düşük memur maşı asgari ücretin bile altında kalmak üzeredir. Asgari ücretin artması elbette herkes gibi bizlerin de talebidir. Ancak yapılan ücret artışının genele yayılarak bütün ücretlerin yükseltilmesi gerekmektedir. Enflasyon ve buna bağlı olarak alım gücündeki erime bütün çalışanlar için söz konusudur. Nimette, külfette, paylaşımda adalet ve hakkaniyet en önemli unsurdur. 
KAŞIKLA VERİP KEPÇE ALIYORLAR
Sarı Sendika Kamu İşverenine karşı sağlık çalışanları için mücadeleyi göze alamamaktadır.    07- 09- Aralık 2021 tarihleri için almış olduğu iş bırakma eylemini hayata geçirememesi sudan bahaneler ile eylemsizlik sürecini seçmesi örneklerden bir tanesidir. Çalışma hayatındaki sorunların temeli olan Malum Sen. Öngörüsüz, geleceğe bakışı olmayan, Çalışanların penceresinden olayları değerlendirmemektedir.  
Maaş zamlarının enflasyon karşısında erimesini bir kenara bırakın, sağlık çalışanlarından alınan adaletsiz gelir vergisi kesintisi ile yapılan Temmuz zammı sağlık çalışanlarından geri alınmıştır.
Sağlık çalışanları yüksek orandaki gelir vergisine mahkum edilmiştir. Böylesine ağır gelir vergisi sağlık çalışanlarını mutsuz etmektedir. Kamu işvereni Kaşıkla verdiği zammı Kepçe ile geri almaktadır. Vergi sistemindeki adaletsizlik, gelir dağılımını olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında gelmektedir.
Özellikle sağlık çalışanlarının ödediği gelir vergisi miktarı, birçok işadamını ve esnafı geride bırakmaktadır. Fakat her ne hikmetse vergisini düzenli ödeyen kamu çalışanlarının sırtındaki bu yük gittikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulan Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yıllık satış cirosu 240 bin TL'ye kadar olan esnafa gelir vergisi muafiyeti getirilmektedir. Aylık satışı ortalama 20 bin TL düzeyinde olan esnaf gelir vergisinden muaf olacak. 
ADALET VE HAKKANİYET VURGUSU
Adaletin ve hakkaniyetin tecelli etmesi bakımından kamu çalışanlarının gelir vergisi tarifesinde bir düzenleme yapılması gereklidir. Gelir vergisi tahsilatlarının büyük çoğunluğu çalışanlardan yapılmaktadır. Gelirin adil dağılımı ve vergi yükünün hafifletilmesi için teklife memurları da içeren bir madde eklenmeli ve kamu çalışanlarından gelir vergisi alınmaması için gerekli düzenleme yapılmalı.
Sağlıkta son yıllardaki usulsüz işlerin faturaları sağlık çalışanlarına kesiliyor. Hastaların memnuniyeti kadar sağlık çalışanlarının da memnuniyeti düşünülmeli ve emeklerinin karşılığı verilmelidir. 600 bin sağlık çalışanı ve2 milyon 100 bin kamu görevlisinin mağduriyetini sonlandırılmalıdır. 
Sağlık çalışanları  artık kamu işvereninden ne alkış, ne övgü, nede vaat istiyor. Sorunlarına çözüm ve insanca yaşayabileceği ücret istiyor. Sofrasındaki çeşitliliği artıracak bir ücret artışı için yasal düzenlemelerin yapılmasını arzu ediyor. Türk Sağlık Sen olarak sağlık çalışanlarının  haklıtalep ve isteklerini gerçekleştirmek için her platformda çalışanların haklı davalarının savunucusu olacağız.

YORUM EKLE