banner114

Orhan Kütük'den basın açıklaması

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterliğine atanan Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa EREN’le alakalı olarak Kamu-Sen başkanlar kurulu adına; Kocaeli Kamu-Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Orhan KÜTÜK açıklamayı gerçekleştirdi.

Orhan Kütük'den basın açıklaması

Açıklamaya Kamu-Sen’e bağlı sendika şube başkanlarından, Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı: Yaşar Şanlı, Türk Diyanet-Vakıf-Sen Şube Başkanı: M. Ali Karadaşlı Türk Tarım- Orman -Sen İl Temsilcisi: Çetin Keskin Türk Haber-Sen İl Temsilcisi: Yasin Pazar Türk Ulaşım-Sen İl Temsilcisi: Agah Oktay Gürler Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi: Özcan KARABULUT Türk Enerji-Sen İl Temsilci: Münir Özkan katılım sağladı.

KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR

2018 Kasım ayında yapılan kongre sürecinde 2 Nolu Şube Başkanı seçilen, 1 yıl bile sendikacılık yapmayıp, 9 Eylül 2019 itibariyle şube başkanlığından istifa edip 10 aylık sendikacı etiketini Makam yapmak için kullanan bu zatın Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreterlik makamına leke düşüreceğine tarafsız olamayacağına 4500 personelin bütün iş ve işlemlerinin bu şahsa teslim edilemeyeceğine inanıyoruz. Bu atamayı desteklemediğimizi ve yok saydığımızı kamuoyuyla paylaşarak tekrardan yeniliyoruz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları Madde 10’da belirtilen “Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.” Hükmünü dikkate almadan yapılan bu atamanın; yönetsel anlamda boşluklar oluşturacağı, bağlı olduğu sendikanın sahadaki uygulayıcılarının talep ve isteklerini gerçekleştirme konusunda tarafsız davranmayacağı, diğer sendika taleplerinde kayıtsızlık oluşturacağı, çözüm odaklı ve kalıcı hedeflerden söz edilemeyeceği, kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesinde aksaklıklar meydana getireceği aşikârdır. Nitekim Eğitim-Bir-Sen 46. Başkanlar Kurulu toplantısında: “-Akademik özgürlüğün, hukuka bağlılığın ve çalışma barışının esas olması gereken üniversitelerimizde rektörlerin yetkilerinin sınırsızlığı, keyfî kullanımı ve denetimsizliği birçok akademik ve idari personelin haksızlığa maruz kalmasına yol açmaktadır. Bu sınırsız yetkiler sınırlandırılmalı, keyfî tutumlar cezalandırılmalıdır. Yükseköğretim sisteminin geçmişten gelen oligarşik yapısını güçlendiren yasakçı, baskıcı, keyfî yönetim anlayışına ve uygulamalarına son verilmelidir. Üniversitelerimizde aynı statüye sahip personel arasında liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde adalete ve hakkaniyete uygun görevde yükselmenin önünü açacak, üniversitelerarası naklen atama ve yer değişikliğine imkân tanıyacak ve bütün üniversiteleri kapsayacak bir sisteme ihtiyacın olduğu'' açıklamıştır. Kamunun sırtında önemli bir kambur olan bu sarı sendikacılık anlayışının eylemleri söylemlerden öteye gitmemekle birlikte, liyakati kangrenleştirerek adamcılığa neden olmakta ve talebe dayalı atamaları kamunun içinde yaygınlaştırmaktadırlar. Kendi açıkladıkları bildirgeye tezat bir şekilde Sendikacılığın genel ahlaki ilkelerini yok sayarak, üyeleri için değil, kendi ikbali için mücadele eden bu şahsın CV si de bu atama kadar şaibeli ve hayatın olağan akışına aykırı görevlendirmeler içermektedir. Bu durumu da kamuoyunun ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ’nün dikkatine sunarız. Bizim tarafımızdan arzu edilen, kamu hizmetlerinde keyfiyetten uzak, liyakat ve mesleki ilerlemeyi destekleyen, şeffaf ve hesap verilebilir, çözüm odaklı, üreten ve geliştiren, Devletin hedef ve politikalarını beklentilerin üzerine taşıyacak bir anlayış ile kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmeleridir.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2019, 22:13
YORUM EKLE