banner114

Meclis olağanüstü toplanıyor!

Gebze Belediyesi Olağanüstü Meclis toplantısı düzenliyor.  

Meclis olağanüstü toplanıyor!

Gebze Belediyesi Olağanüstü Meclis toplantısı düzenliyor.  2 Temmuz Perşembe günü saat 16.00’da toplanacak Gebze Meclisi’nin gündemi bir hayli yoğun. İşte gündem maddeleri:

Denetim Komisyonunun 2019 yılı Denetim raporu ile ilgili bilgi sunumu.

SEÇİMLER :

1- Belediye Encümenine 3 üye Seçimi (Gizli oyla 1 yıl için),

2- İhtisas Komisyonlarına (Plan Bütçe, İmar, Hukuk Dilekçe, Çevre ve Sağlık, Kültür, Eğitim-Gençlik ve Spor) 5’er üye seçimi,

RAPORLAR :

3- Yapı Kayıt Belgesi alan 60 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,

4- Belediyemiz Birim Müdürlükleri Çalışma Yönetmeliklerine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu

İMAR KOMİSYONU RAPORLARI :

5- Kadıllı Mah. 625 nolu parselde plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

6- Balçık Mah 199 ada 2 nolu parselde plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

7- Balçık Mah. Gebze OSB alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu,

TEKLİFLER :

8- Hakkari Durankaya Belediyesi ile Belediyemiz arasında "Kardeş Kent" ilişkisi kurulmasına ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğü teklifi,

9- Eskihisar Mah. 989 ada 7 parselde mezarlık yerinin tashihine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü teklifi,

10- Kadro ihdasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi,

11- Ulaştırma Bakanlığınca yapılan Gebze-Darıca Metro hatlarında kalıcı ve geçici yer tahsis talebine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

12- Gebze Darıca Metrosu kapsamında Şaft 3, Şaft 4, Şaft 6, Şaft 7 inşaat alanları tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

13- Ulaştırma Bakanlığında yapılan Gebze Darıca Metro hatlarında Gebze Stadyum İstasyonu için Güzeller Mah. 952/4 Sok No:7’de bulunan 187,73 m² alanın geçici olarak tahsisine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi,

14- Gaziler Mah. 482 ada 491 parsel ile bu parselin güneyindeki tescil harici alanın bir kısmının eğitim tesis alanı olmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

15- İstasyon Mah. 395 ada 157-187 ve 930 ada 19 numaralı parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

16- Pelitli Mah. 153 ada 513 parselde plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

17- Osmanyılmaz Mah. 2389 ada 26 parselde plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

18- Denizli Mah. GK10-GK-11 plan bölgelerinde yapılan plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

19- H.Halil Mah. 176 ada 59 ve 101 nolu parsellerde hazırlanan plan değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi,

20- 2019 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi, Başkanlık Divanına Meclis I. Başkan Vekilinin geçmesi.

21- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi,

YORUM EKLE