İşte Türkiye’de en çok işlenen suçlar...

Adalet Bakanlığı Adli Sicil Genel Müdürlüğü, 2018 yılına ait adli istatistik verilerini açıkladı. Bakanlık tarafından yayınlanan verilere göre 2018 yılında Türkiye’de açılan davalardaki suçların yüzde 78,3’ü Türk Ceza Kanunu(TCK) uyarınca, yüzde 21,7’siyse özel kanunlar uyarınca açıldı. Rapora göre Türkiye genelinde geçen yıl en çok “mal varlığına karşı suçlar” işlendi. 2011 yılında %45,5 olan faili meçhul dosya oranı, 2018 yılında %45,8’e yükseldi.

İşte Türkiye’de en çok işlenen suçlar...

Adalet Bakanlığı'na bağlı olan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye'nin suç atlası belli oldu. Son 7 yılın rakamlarına bakıldığında Türkiye'de 2011 yılında yaklaşık 5 milyon 384 kişiye ‘Şüpheli' sıfatı ile işlem yapıldı. 7 yıl içinde bu rakam her geçen gün arttı. 2018 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 3,5 milyon artarak 8 milyon 892 bine ulaştı. Türkiye genelinde 2018 yılında toplam 8 milyon 892. Şüphelilerin cinsiyete göre oranı ise, %85,1’i erkek, %14,9’u kadınlardan oluşuyor. Şüpheliler uyruğa göre incelendiğinde; %97,6’sının Türk vatandaşı, %2,4’ünün ise yabancı uyruklu olduğu görülüyor.


EN FAZLA MAL İŞLENEN ŞUÇ VARLIĞINA KARŞI

Cumhuriyet başsavcılıklarında sonuçlanan soruşturmalarda, mal varlığına karşı işlenen suçlarda en fazla %48,5 oranı ile yağma, en az %17,4 oranı ile dolandırıcılık geliyor. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda en fazla %52,9 oranı ile kasten yaralama en az %12,0 oranı ile taksirle yaralama görülmekte. Hürriyete karşı suçlarda en fazla %41,5 oranı ile konut dokunulmazlığını ihlâl en az %14,6 oranı ile kişilerin huzur ve sükununu bozma. Şerefe karşı suçlarda en fazla %53,3 oranında haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret, en az %25,0 oranı ile kişinin hatırasına hakaret. Kamu güvenine karşı suçlarda en fazla %54,7 oranı ile mühür bozma en az %14,3 oranı ile özel belgede sahtecilik.


Kamunun sağlığına karşı suçlarda ise en fazla %53,2 oranı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, en az %46,9 oranı ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda en fazla %52,4 oranı ile cinsel taciz en az %3,7 oranı ile reşit olmayanla cinsel ilişki. Hayata karşı suçlarda ise en fazla %50,4 oranı ile kasten adam öldürme en az %46,6 oranı ile taksirle adam öldürme suçlarından kamu davası açılması kararı verildiği görülmekte.


ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA ARTIŞ

2011-2018 yılları arasında çocukların cinsel istismarı suçundan açılan davalardaki suç sayıları incelendiğinde. 2014 yılına kadar artış gösteren suç sayısının, 2015, 2016 yıllarında azalış gösterdiği ve 2017 yılında tekrar artışa geçtiği, 2018 yılına gelindiğinde ise 18 bin 290 suç sayısı ile en yüksek değerine ulaştığı görülüyor.


BOŞANMALAR ARTTI

Yıllara göre karara bağlanan boşanma davaları
2011- 205 bin 382
2012- 193 bin 349
2013- 198 bin 920
2014 -202 bin 170
2015- 201 bin 466
2016- 198 bin 062
2017- 213 bin 822
2018- 240 bin 613

BOŞANMA DAVALARININ NEDENLERİ

– Evlilik Birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile (Çekişmeli) karara bağlanan dava sayısı 122 bin 923

– Evlilik Birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile (Anlaşmalı) karara bağlanan dava sayısı 113 bin 048

– Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle karara bağlanan dava sayısı 622

– Fiili Ayrılık nedenine dayalı karara bağlanan dava sayısı 680

– Terk Nedeniyle karara bağlanan dava sayısı 755

– Zina Nedeniyle karara bağlanan dava sayısı 1 835

– Ortak hayatın yeniden kurulmaması sebebiyle karara bağlanan dava sayısı 683

Türkiye genelinde geçen yıl 8 bin 864 ihbar dosya sayısıyla Bursa ilk sırayı alırken, en düşük 674 rakamıyla Van oldu. Türkiye genelinde geçen yıl 89 bin 817 ihbar dosyası bulunuyor. Bu ihbar dosyalarından, 38 bin 598'ne kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken, 9 bin 803 dosyaya dava açılmış.

YORUM EKLE