banner114

İMO Kocaeli “Laboratuvar Numune Toplama Elemanı Eğitimi” düzenleyecek

İMO Kocaeli “Laboratuvar Numune Toplama Elemanı Eğitimi” düzenleyecek

13.06.2018 tarih ve 30450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Denetim 
Uygulama Yönetmeliği”nde Yapılan Değişiklik ile Meslek Odalarından 
eğitim almış “En az lise mezunu” kişilerin de beton laboratuvarlarında 
“Numune Toplama Elemanı” olarak görev alabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından 
“Laboratuvar Numune Toplama Elemanı Eğitimi” düzenlenecektir. Eğitim 24 
Mart 2019 Saat 09:30 – 18:00 arasında Şube Eğitim Salonunda yapılacak 
olup eğitim ücreti 300 TL’dir. Eğitime katılmak isteyenler 0262 322 80 
74 numaralı telefondan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’ne kayıt 
yaptırabilirler.

YORUM EKLE