banner114

Halk toplantıları yeniden yapılacak, ama...

Kocaeli il Hıfzısıhha kurulu, halk toplantılarıyla ilgili önemli kararlara imza attı.

Halk toplantıları yeniden yapılacak, ama...

Kocaeli il Hıfzısıhha kurulu, halk toplantılarıyla ilgili önemli kararlara imza attı.

Covid­19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

 Bu kapsamda Vali ve Kaymakamların başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih ve 5198 sayılı Genelgesi gereği çıkartılan 2020/1 sayılı kurul kararı ile iptal edilmiştir.

 KARARLAR:

1- Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,

2-­ Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine,

3­- Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;

    Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

    Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

    Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınmasına ve toplantı boyunca maske kullanmasına, bu amaçla toplantı mekânlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına,

    Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılmasına,

    Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,

    Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulmasına, toplantının uzaması durumunda ara verilmesine ve pencerelerin açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,

    Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekânların tercih edilmesine,

    Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

    Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmamasına, kullanılmasının zorunlu olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,

    Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID­19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesine/dezenfekte edilmesine ve havalandırılmasına,

    Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesine,

    Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,

    Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılmasına, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine,

    Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanmasına,

    Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanmasına,

   

    Konu ile ilgili alınan karar kapsamında, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınmasına ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020, 13:07
YORUM EKLE